HISTORY

ในระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ได้ผ่านการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรเพื่อ ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และได้ส่งต่อการ บริหารงานจากรุ่น 1 สู่รุ่น 2 โดยยังคงเชื่อมั่นว่า Life is Beautiful อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ความเป็นมา
1979 (พ.ศ.2522)
ก่อตั้ง JSL
ก่อตั้งบริษัท เจ เอส แอล จำกัด ด้วยการนำชื่อของผู้ก่อตั้ง 3 คนมาเป็นชื่อบริษัท คือ คุณจำนรรค์ อัษฎามงคล (J) คุณสมพล สังขะเวส (S) และคุณลาวัลย์ ชูพินิจ (L) โดยในช่วงแรกดำเนินงานด้านการผลิต รายการโทรทัศน์เป็นหลัก ซึ่งมีรายการที่เป็นที่จดจำของผู้ชม อาทิ พลิกล็อค คอนเสิร์ตคอนเทสต์ วิก 07
1986 (พ.ศ.2529)
ก่อตั้ง Studio Active
Studio Active เป็นบริษัทในเครือของ เจ เอส แอล เพื่อให้บริการเช่าสตูดิโอ พร้อมเครื่องมือ เพื่อถ่ายภาพยนตร์ วิดีโอ ถ่ายโฆษณา จัดรายการ แสดงละคร บันทึกเทปวิดีโอ รวมทั้งการให้เช่า สถานที่เพื่อฝึกสอนนักแสดง ซึ่งสตูดิโอเหล่านี้ ยังคงใช้ในการบันทึกเทปรายการในปัจจุบัน
1995 (พ.ศ.2538)
ก่อตั้งฝ่ายกิจการพิเศษ
 เมื่อมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการจัดงานอีเวนท์บ่อยๆ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ดำเนินการจัดงานให้ จึงก่อตั้งฝ่ายกิจการพิเศษขึ้น เพื่อรองรับงานในรูปแบบต่างๆ เช่น งานแสดง แสงสีเสียง งานนิทรรศการและเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงในโอกาสสำคัญ ต่างๆ งานพิธีเปิด-ปิดระดับประเทศ การจัดการประชุม ในระดับต่างๆ อาทิ พิธีเปิด-ปิดกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 การแสดงแสงเสียงประกอบกระบวนพยุหยาตราทางชล มารค เพื่อต้อนรับผู้นำเอเปค ปี พ.ศ. 2546
1996 (พ.ศ.2539)
ก่อตั้ง AI (Thailand)
บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AI (Thailand) ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่น เพื่อนำ ไปจัดทำเป็นสินค้าจำหน่าย หรือส่งเสริมการขาย โดยมีตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียง อาทิ โดราเอมอน โดรามี
2009 (พ.ศ.2552)
เปลี่ยนชื่อเป็น JSL Global Media
ด้วยลักษณะของธุรกิจสื่อที่ขยายใหญ่ขึ้น ทำให้การ ผลิตงานของบริษัทฯ มิได้จำกัดอยู่ที่โทรทัศน์แต่เพียง อย่างเดียวอีกต่อไป ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้า ผู้ชม และพันธมิตรได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่าง ชัดเจน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
2015 (พ.ศ.2558)
ทายาทรุ่น 2
กว่า 30 ปีที่ผู้ก่อตั้ง บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ได้บริหารองค์กรแห่งนี้มาจนเติบใหญ่ และแข็งแรง แม้นจะต้องฝ่าฟันวิกฤตการณ์ทาง เศรษฐกิจหลายครั้งหลายคราวก็ตาม