TV PROGRAM

เจ เอส แอล ได้ทำหน้าที่สื่อ ส่งข่าวสาร สาระ ความบันเทิงให้แก่ผู้ชม เป็นเวลาถึง 38 ปีแล้ว และเราจะทำอาชีพนี้ต่อไปอีกนานแสนนาน คราบเท่าที่ผู้ชมยังให้ความชื่นชอบ และ สนับสนุน เรารู้สึกรัก และ ภาคภูมิใจในทุกงานของเรา ไม่ว่าจะเป็น รายการ ละคร งานทุกชิ้นเราบรรจงผลิตด้วยจิตวิญญาณของมืออาชีพ มุ่งมั่นที่จะให้สิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ชมของเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้