หัสสยา อิสริยะเสรีกุล (แพรว)

ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
ผลงานเด่น
  • หนามเตย : น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์
  • นักร้องในวง : Preppy G
  • G-Junior รุ่น 1 
  • พิธีกรรายการ "เจาะใจออนไลน์"
  • พิธีกรหลัก รายการ "ถามจริงๆ"
  • DJ รายการวิทยุคลื่นดัง