คุณยายกายสิทธิ์

2526
เมื่อคุณยายอย่าง มาลี เวชประเสริฐ เกิดมีกำลังพิเศษโดยบังเอิญ เช่น ยกของหนักๆ ได้, ตาเห็นไกลเกินปกติ , หูรับเสียงได้ไกล ความสนุกสนานจึงเกิดขึ้นกับครอบครัว และสังคมในซอยแห่งนั้น
พิธีกร/นักแสดง
ผู้แสดงนำ

มาลี เวชประเสริฐ / ญาณี ตราโมท / บุศรา นฤมิตร / อมรา อัศวนนท์ / มนฤดี เกตุพันธ์ / วันวิสาข์ ดำขำ / ปัญญา นิรันดร์กุล / ไตรภพ ลิมปะพัทธ์