ไฟอมตะ

2554

ดัดแปลงจากหนังสือ “ผมจะเป็นคนดี”  เขียนโดย วิกรม กรมดิษฐ์ ที่เขียนขึ้น จากประวัติชีวิตการต่อสู้ของตนเองตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตมีธุรกิจเป็นของตนเอง

กำกับโดย พิไลวรรณ บุญล้น

พิธีกร/นักแสดง

ผู้แสดงนำ         
ชาคริต แย้มนาม
, นิรุตต์ ศิริจรรยา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ซอนย่า คูลลิ่ง,
 อรรถพร ธีมากร, ทิน โชคกมลกิจ , สโรชา วาทิตตพันธ์