ภูริวัชร์ งามทรัพย์มณี (สต๊อบ)

วันเกิด 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
อายุ : 28 ปี
น้ำหนัก : 76 kg.
ส่วนสูง : 176 cm.
ผลงานเด่น
ละครเวที อตีตา รับบท "เยยี้"
ละครเวที ละอองดาว รับบท "เอกรินทร์"
ละครเวที ขอพบในฝัน รับบท "บารมี"