ศุภฤกษ์ บุณยานันต์ (นินิว)

วันเกิด 19 มิถุนายน พ.ศ. 2541
การศึกษา : กำลังศักษา คณะวิทยาลัยดนตรี สาขาการผลิตดนตรี  มหาวิทยาลัยรังสิต

อายุ : 23 ปี
น้ำหนัก : 72  kg.
ส่วนสูง : 183  cm.

Talent : ร้องเพลง, เต้น, เล่นไวโอลิน, ระนาดเอก, ตีกลอง
ผลงานเด่น
2020  : ละครเรื่อง “รักแลกภพ” รับบท “ปิติ”
2020 เพลง “ยอม”
2020 เพลง “เพลงของเธอ”
2020 เพลง “พิมพ์แล้วก็ลบ”
2020 เพลง “ไม่พูดดีกว่า”
2021 เพลง “ไม่ต้องพูด”
2021 เพลง “ทำไมไม่ลืม”
2021 เพลง “มันคงจะดี”