โบว์ ธัญญรักษ์

โบว์ ธัญญรักษ์
Bow Thanyarak

ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
ผลงานเด่น
  • ศิลปินเพลง : สัญญาณใจที่ไม่ใช่ฉัน
  • ศิลปินเพลง : บ้าดารา