อายอิ วริศรา

อายอิ วริศรา
Ai Warisra

ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม