เปอร์-สเปกทิฟ

2558-now
รายการ PERSPECTIVE เปิดมุมมองใหม่ โดยพิธีกร “เปอร์” สุวิกรม อัมะระนันทน์ ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวกับบุคคลไม่ธรรมดา ร่วมเรียนรู้แนวคิด การใช้ชีวิตกับบุคคลกับบุคคลต้นแบบ ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม ร่วมเดินทาง และเติมเต็มประสบการณ์พร้อมเรียนรู้ประสบการ์ชีวิตของผู้คนไปตามสถานที่ต่างๆ เรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จจากแขกรับเชิญพิเศษในทุกสัปดาห์
พิธีกร/นักแสดง
พิธีกรหลัก
เปอร์ สุวิกรม อัมะระนันทน์