เจาะใจ

2534-now
รายการประเภททอล์คโชว์ โดยกำหนดให้ผู้ร่วมรายการเป็นบุคคลที่มีความน่าสนใจหรือมีความสำคัญต่อสถานการณ์ ถือเป็นรายการทอล์คโชว์ที่คุยหลายประเด็น หลายความน่าสนใจในสังคม ทั้งประเด็นสังคม ชีวิตบุคคล การเมือง บันเทิง ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2534 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกคืนวันพฤหัสบดี อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดของประเทศไทยคือ 24 ปี โดยไม่ได้เปลี่ยนชื่อรายการ วัน/เวลา และช่องโทรทัศน์ที่แพร่ภาพ โดยออกอากาศเป็นครั้งสุดท้ายที่ ททบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ย้ายไปออกอากาศที่ช่องวัน ในทุกวันศุกร์ เวลา 22.20 น. และล่าสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ย้ายรายการมาที่ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ในทุกวันเสาร์ เวลา 22.00 น.
พิธีกร/นักแสดง
พิธีกรปัจจุบัน
ดู๋ สัญญา คุณากร