อย่า อยู่ อย่าง อยาก The Series

2563
ไทยพีบีเอส พร้อมปล่อยของ กับละครสั้นชุด 4 เรื่อง ใน Project “อย่า อยู่ อย่าง อยาก The Series” เรื่องราวสะท้อนปัญหาชีวิต และปากท้องในหลากหลายมุมมอง

ซึ่งละครชุดนี้ สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของคนหลาย ๆ กลุ่ม เป็นเรื่องของคนตกงาน, เรื่องของความไม่เข้าใจด้วยวัยที่แตกต่างกัน, เรื่องปัญหาหนี้สินที่คนหมู่มากประสบพบเจอ และเรื่องการใช้ชีวิต ที่สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดความสุขกับคนในสังคมได้

ทั้งหมดจึงรวมกันเป็น “อย่า อยู่ อย่าง อยาก”
#อวสานมนุษย์เงินเดือน #จอห์นนี่เดินเยี่ยงไก่ #ชายชรากับหมาบ้า #บริษัทบำบัดหนี้
พิธีกร/นักแสดง
นักแสดง อวสานมนุษย์เงินเดือน
เต๋า-สมชาย เข็มกลัด
โมทย์-ปราโมทย์ แสงศร
เจมส์-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์
อายอิ-วริศรา กาญจน์วีระโยธิน
บิว-ธนัชญา ตรีสิริเกษม
กรุ๊ป-ศศิญรัศมิ์ อนุศิลป์

นักแสดง จอห์นนี่เดินเยี่ยงไก่
พลอย ศรนรินทร์
สมเล็ก-สมชาย ศักดิกุล
ปอนด์-ณปรัชญ์ รัตนนิตย์
ปอนด์-อดิเรก วัฎลีลา
ต่อ-ต่อพงษ์ กุลอ่อน
อิคิว-ปองสิชฌ์ พิศิษฐการ

นักแสดง TEA BOX ชายชรากับหมาบ้า
หนิง-นิรุตติ์ ศิริจรรยา
จี๋-สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร
พิม-ณัฐกมล ปิ่นโรจน์กีรติ
นักแสดง บริษัทบำบัดหนี้
ตั้ว-เสฎฐวุฒิ อนุสิทธิ์
เบลล์-เขมิศรา พลเดช
ตี๋-จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ
แอมแปร์-สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์
เอิร์ธ-อติคุณ อดุลโภคาธร
จ๊อยส์-ณัฐพงศ์ รัตนเมธานนท์