ไฟอมตะ

2554
ดัดแปลงจากหนังสือ “ผมจะเป็นคนดี”  เขียนโดย วิกรม กรมดิษฐ์ ที่เขียนขึ้น จากประวัติชีวิตการต่อสู้ของตนเองตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตมีธุรกิจเป็นของตนเอง
กำกับโดย พิไลวรรณ บุญล้น
พิธีกร/นักแสดง

นักแสดงนำ         
ชาคริต แย้มนาม, นิรุตต์ ศิริจรรยา, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ซอนย่า คูลลิ่ง, อรรถพร ธีมากร, ทิน โชคกมลกิจ , สโรชา วาทิตตพันธ์