กลมกิ๊ก

2551-2557
เป็นรายการวาไรตี้  ที่มีสมาชิกจริงๆ ของครอบครัว “กิจเจริญ”  ของกิ๊ก – เกียรติ กิจเจริญมาดำเนินรายการตามบุคลิกจริงของพวกเขา ที่โดดเด่นคือ ช่วงทำอาหารกับ “แม่ชา”  มารดาของกิ๊ก-เกียรติ  กิจเจริญ
พิธีกร/นักแสดง

พิธีกร               

ครอบครัวกิจเจริญ