รักด่วน Fast Love

2556

รายการแนว Dating Game ที่ผู้ถูกเลือกจะสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า  ก่อนจะเผยใบหน้าที่แท้จริงให้เห็นในช่วงไคลแมกซ์รายการ   และจะได้เป็นผู้เลือกบ้าง

พิธีกร/นักแสดง

พิธีกร               

วรรธนะ กัมทรทิพย์  และ อินท์ชลิตา ผุลลาภิวัฒน์