ศูนย์ 07

2540-2553

รายการโชว์ที่มีความหลากหลายในอารมณ์สนุกและสร้างสรรค์ ตามจุดเด่น และ เรื่องราวของแขกรับเชิญ ใช้คำว่า “ ศูนย์หน้า ” แทนพิธีกร ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นรายการ “ 07  โชว์” และเปลี่ยนเป็นการถ่ายทอดสดแทนการบันทึกเทป

พิธีกร/นักแสดง

พิธีกร

รุ่นแรก - สัญญา คุณากร / น้ำฝน โกมลฐิติ / ศิรินุช เพ็ชรอุไร / อุดม แต้พาณิช / โน้ต เชิญยิ้ม
รุ่น 2 - สัญญา คุณากร / น้ำฝน โกมลฐิติ / ศิรินุช เพ็ชรอุไร / วนิดา แสนสุข / จาตุรงค์ มกจ๊ก