วิก 07

2530-2538
รายการที่เป็น “ละครเวที” ในทีวี จัดให้มีการมอบรางวัล “วิก 07ทองคำ” แก่นักแสดงที่มาเล่นในรายการทั้งหมด  3 ครั้ง ในปี  2532 , 2533 และ 2535 
พิธีกร/นักแสดง

พิธีกร

รุ่นแรก - วัชระ ปานเอี่ยม
รุ่น 2 - ไกรวิทย์ พุ่มสุโข
รุ่น 3 - สมบัติ เมทะนี
รุ่น 4 - สัญญา คุณากร
รุ่น 5 - สัญญา คุณากร , โน้ต เชิญยิ้ม และ อุดม แต้พาณิช