จันทร์กะพริบ

2552-2561

รายการเล่าถึงเรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีคุณค่าในอดีตหรือปัจจุบัน โดยมีโชว์เป็นตัวผสานเรื่องราวให้กลมกลืนใช้คำว่า “พระจันทร์”หมายถึงแขกเด่นของรายการ “ดาว” หมายถึง แขกผู้มาสนับสนุนพระจันทร์  และ “กะพริบ” หมายถึง การเล่าเรื่อง เป็นรายการแจ้งเกิดของพิธีกรคู่ขวัญ  อภิวัฒน์+ผุสชา  

พิธีกร/นักแสดง

พิธีกร               

อภิวัฒน์ วัฒนางกูร  และ ผุสชา โทณะวณิก