ยุทธการขยับเหงือก

2532-2540

รายการแสดงหลากหลายบนเวที โดยมีดารา นักร้องเป็นแขกรับเชิญ ช่วงท้ายรายการมีจุดเด่นอยู่ที่ “การหักหลัง”
ตัวรายการสามารถทำเป็นคอนเสิร์ตเก็บเงินในชื่อ “หัวหกก้นขวิด” ถึง 4 ครั้ง ในปี 2534,2535,2536 และ2538

พิธีกร/นักแสดง

พิธีกร               

ปัญญา นิรันดร์กุล , สมชาย เปรมประภาพงษ์ , เกียรติ กิจเจริญ ,อรุณ ภาวิไล ,
นาคร ศิลาชัย  และ  สุริวิภา กุลตังวัฒนา

รุ่น 2 - สมชาย เปรมประภาพงษ์ , อรุณ ภาวิไล, พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร , ชาญณรงค์ ขันทีท้าว  และ สุริวิภา กุลตังวัฒนา

รุ่น 3 - สมชาย เปรมประภาพงษ์ ,อรุณ ภาวิไล , พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร , ชาญณรงค์ ขันทีท้าว , สุริวิภา กุลตังวัฒนา  และ อุดม แต้พานิช

รุ่น 4 - สมชาย เปรมประภาพงษ์ ,อรุณ ภาวิไล ,พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ,ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, สุริวิภา กุลตังวัฒนา , นาคร ศิลาชัย , เกียรติศักดิ์ อุดมนาค ,วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์