ปาฏิหาริย์ เดอะซีรีส์

2559
ปาฏิหาริย์ เดอะซีรีส์ เป็นบทประพันธ์ : ภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์-บทโทรทัศน์โดย : ภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์, พิไลวรรณ นำแสดงโดย ศรราม เทพพิทักษ์, สินจัย เปล่งพานิช, สรพงศ์ ชาตรี, เดือนเต็ม สาลิตุล กำกับการแสดงโดย ภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์ ออกอากาศทุกคืนวันจันทร์-อังคาร เวลา 19.30 - 21.00 น. ทางช่องพีพีทีวี
พิธีกร/นักแสดง
ศรราม เทพพิทักษ์
เกดสินจัย เปล่งพานิช
สรพงศ์ ชาตรี
เดือนเต็ม สาลิตุล
ธีรภัทร์ สัจจกุล
สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
อภิญญา สกุลเจริญสุข
สราวุธ มาตรทอง
สมชาย เข็มกลัด
ดอม เหตระกูล
เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์
กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์