อตีตา

2559
อตีตา ละครฟอร์มยักษ์ บทประพันธ์ของทมยันตี นำเสนอเรื่องราวของการเดินทางต่างภพระหว่างอดีตและปัจจุบันมาบรรจบกัน โดยมีเรื่องของประวัติศาสตร์ศึกบางระจัน สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
พิธีกร/นักแสดง
อรรคพันธ์  นะมาตร์  รับบท  เมืองใจ
ฝนทิพย์  วัชรตระกูล  รับบท  ลลิตา/กาหลง
ภัทรเดช  สงวนความดี  รับบท  ศิโรตม์
ทิสานาฏ  ศรศึก  รับบท  เพนนี/จันกะพ้อ
ภานุ  สุวรรณโณ  รับบท  อรรถวิทย์
ปิยพันธ์  ขากฤษ  รับบท  ศิรส
ฮาน่า  ลีวิส  รับบท  นุ่น
ซอนญ่า  สิงหะ  รับบท  วิมาลา
มัณฑนา  หิมะทองคา  รับบท  ปรางทอง
ไปรมา  รัชตะ  รับบท  วิมล
อรุชา  โตสวัสดิ์  รับบท  นายทองเหม็น
ภูธฤทธิ์  พรหมบันดาล  รับบท  นายแท่น
ปราบ  ยุทธพิชัย  รับบท  อรรถ
ไกรลาศ  เกรียงไกร  รับบท  อาจารย์มั่น
วาสนา  พูนผล  รับบท  คุณหญิงลัดดา
ธัญวิชญ์  เจนอักษร  รับบท  ยศสันต์
สมิท  ธนโชติ  รับบท  ก้องเกียรติ
จิรกิตต์  สุวรรณภาพ  รับบท  นายก้าน
เชษฐวุฒิ  วัชรคุณ  รับบท  พระยารัตนาธิเบศ
ภพพล  ประเทศไทย  รับบท  นายเผือก
นันท์วัฒน์  โพธิ์ทอง  รับบท  นักรบบางระจัน