วิธีการอย่างง่าย เลี่ยงสารพิษในชีวิตประจำวัน

Category: Optimal Health | November 27, 2019
โดย นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Functional Medicine คนแรกของประเทศไทย จากสถาบัน The Institute for Functional Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
     วิธีการอย่างง่าย
     เลี่ยงสารพิษในชีวิตประจำวัน     หลักการจัดการเรื่องสารพิษอย่างแรกคือ การควบคุมการรับสารพิษ ซึ่งในโลกปัจจุบันนั้น เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสารพิษได้
     แต่ถ้าเลือกไม่ได้เราก็พยายามเลือกวิธีที่ได้รับสารพิษน้อยที่สุด เรียกว่าการ variation หมายถึงพยายามอย่าเอาตัวเองไปสัมผัสกับอาหารหรือสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีโอกาสปนเปื้อนซ้ำๆตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เช่น การกินอาหารซ้ำๆ การ variation ในที่นี้คือ การทำให้ตัวเองมีความหลากหลายตั้งแต่เรื่องอาหาร สิ่งแวดล้อม การออกกำลังกาย ไม่ทำอะไรซ้ำ
     ส่วนจุดที่มีการรับสารพิษบ่อยที่สุดคือ อาหาร ที่พบบ่อยคืออาหารที่เราคิดว่ามีประโยชน์แล้วกินซ้ำๆ เช่น พ่อแม่ที่เชื่อว่าลูกกินปลาแล้วดี บังคับให้ลูกกินปลาทุกวัน หลังจากนั้นมาหาหมอเพราะลูกมีอาการผิดปกติ มีรายงานการศึกษาเรื่องเลือดในสายรกของหญิงตั้งครรภ์ที่กินปลามากกว่าสามครั้งต่อสัปดาห์ เทียบกับหญิงที่ตั้งครรภ์ที่กินปลาน้อยกว่าสามครั้งต่อสัปดาห์ พบว่า ปริมาณปรอทในสายรกของหญิงตั้งครรภ์ที่กินปลามากกว่าสามครั้งต่อสัปดาห์สูงมาก
     สารปรอททำให้เกิดสารพิษต่อระบบประสาท (Neurotoxin) โดยเฉพาะในเด็กเกิดใหม่ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการ แม้ว่าปลาจะเป็นอาหารมีประโยชน์ มีโอเมก้า3 แต่เราควรจะกินสลับกับอาหารอย่างอื่นด้วย
     หลักการที่สองคือ เมื่อเรารับหรือสัมผัสสารพิษแล้ว ร่างกายจะมีกลไกการกำจัดสารพิษ เช่น สารพิษที่ละลายน้ำได้ ร่างกายจะกำจัดออกผ่านทางน้ำหรือเหงื่อได้ หมายความว่า เราต้องกินน้ำหรือเปิดช่องทางการขับออกให้เพียงพอ เช่น ถ้าเราไม่กินน้ำหรืออกกำลังกายเลย ช่องทางการขับออกก็เกิดได้น้อยและสารพิษก็ค้างในร่างกายนานขึ้น
     นอกจากนั้นยังมีสารพิษบางกลุ่มที่ละลายในไขมัน กลุ่มนี้ต้องผ่านกลไกการจัดการของตับก่อนซึ่งจำเป็นต้องใช้สารอาหาร ดังนั้นเราต้องมั่นใจว่ามีภาวะโภชนาการที่เพียงพอ ซึ่งหลักการสองส่วนนี้เชื่อมโยงกัน หากเรากินอาหารที่หลากหลาย ก็มีโอกาสได้รับสัมผัสโภชนาการที่หลากหลายด้วย
     เพราะฉะนั้นเรื่องของภาวะโภชนาการ ขบวนการขับออกโดยเฉพาะทางไต การออกกำลังกาย จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการกำจัดสารพิษในร่างกาย
     อีกอย่างหนึ่งคือกระบวนการจัดการของตับในสารพิษที่ละลายในไขมัน ในกระบวนการสุดท้ายจะมีการจับกับโมเลกุลบางตัวเช่น อะมิโนเอซิค หรือน้ำตาลบางตัวและขับออกไปทางน้ำดี เพราะฉะนั้นต้องมั่นใจว่าการขับถ่ายของเราสม่ำเสมอ
     ดังนั้นในคนไข้ท้องผูก ลำไส้จะมีเชื้อบางชนิดที่สามารถดูดซึมสารพิษเข้าไปได้อีก อย่างเช่นคนไข้มีค่าความเสียหายของดีเอ็นเอ ไขมัน ของโปรตีนค่อนข้างเยอะ เมื่อตรวจหาสาเหตุจึงพบอาการท้องผูกเรื้อรัง เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จำเป็นต้องดูให้ครอบคลุม โดยกระบวนใช้สารอาหารในการขับสารพิษทางตับ โดยหลักการแล้วมี 2 กระบวนการ
     อย่างแรกคือ กระบวนการของร่างกายนำสารพิษที่ละลายในไขมันมาเตรียมให้พร้อม คือ มีการดึงเอาโมเลกุลบางตัวออกไป
     กระบวนการที่สองคือกระบวนการ packaging เอามาแพ็คกับโมเลกุลบางตัว สารพิษบางอาจตัวไม่เป็นพิษเลยแต่เมื่อผ่านกระบวนการที่หนึ่งกลับเป็นพิษมากขึ้น
     เพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้ สารอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก โดยเฉพาะสารอาหารที่มี anti-oxidant คือ สารต้านอนุมูลอิสระหรือสารต้านการอักเสบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของสารที่อยู่ระหว่างกลาง ส่วนที่สองในกระบวนการ packaging ต้องใช้พลังงานค่อนข้างมาก
     เพราะฉะนั้นสารอาหารที่สนับสนุนเรื่องพลังงาน เช่น ไวตามิน เกลือแร่ ร่างกายเราต้องมีพร้อมในการนำเข้าสู่กระบวนการ สรุปโดยง่ายคือ สารอาหารหลักเป็นพวก สารต้านอนุมูลอิสระกับสารต้านอักเสบ ส่วนที่เหลือเป็นพวกสารอาหารรองเรียบเรียงโดย วินนา รักการ 
ขอบคุณภาพจาก unsplash
share