โครงการ ก้าวด้วยธรรม

โครงการ ก้าวด้วยธรรม 2561 กิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล
โครงการ ก้าวด้วยธรรม 2562 กิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล
โครงการ ก้าวด้วยธรรม 2563 Virtual Run 99,999 ก้าว เพื่อ 17 โรงพยาบาล