งานขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ.2549

เมื่อปี พ.ศ.2549 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติหมายกำหนดการ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 - วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งพระราชพิธีครั้งนี้นับเป็นการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศต่าง ๆ มากที่สุดในโลกอีกด้วย นั่นคือ 25 ราชวงศ์ จากทั้งสิ้น 29 ประเทศทั่วโลก โดยมีหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือขบวนเรือพระราชพิธี  เพื่อให้พระราชวงศ์ที่เสด็จฯ ร่วมในพระราชพิธีได้ทอดพระเนตร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่ราชนาวิกสภาหลังใหม่ กองทัพเรือ ซึ่งบริษัท เจ เอส แอล จำกัด (ในขณะนั้น) ได้รับความไว้วางใจให้จัดการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมประกอบขบวนเรืออย่างสมพระเกียรติ