งานกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค งานประชุมเอเปค พ.ศ.2546

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมเขตการค้าเสรีประจำภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก (เอเปค 2003) เมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2546 รัฐบาลมอบหมายให้กองทัพเรือจัดแสดงกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ต่อผู้ร่วมประชุมเอเปคจาก 21 เขตเศรษฐกิจ อันนับเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เรือกระบวนพยุหยาตรามาจัดแสดง โดยที่มิใช่งานพระราชพิธี โดยเป็นการเคลื่อนกระบวนยามค่ำคืนเป็นครั้งแรกอีกด้วย โดย เจ เอส แอล (ในขณะนั้น) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมประกอบกระบวนเรือ ทำให้ผู้ร่วมประชุมเอเปคได้ชื่นชมกับความงามอันยิ่งใหญ่ตระการตา และทรงคุณค่าทางศิลปะของกระบวนเรือ ซึ่งไม่อาจหาชมได้จากประเทศอื่นๆ และยังทำให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าอีกด้วย