งาน World Expo 2005 ที่เมืองไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

เป็นงานในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลงานหนึ่ง ที่ เจ เอส แอล (ในขณะนั้น) ได้มีส่วนร่วม โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำการแสดงงานใน pavilion  ของประเทศไทย ณ เมืองไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเนื้อหาที่บ่งบอกถึงความผูกพันของสายน้ำกับวิถีชีวิตของคนไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นความสัมพันธ์ในทุกระดับตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาในการดำเนินชีวิตและทำเกษตรกรรม  ไปจนถึงเป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยมาอย่างยาวนาน