2557

สร้างจากบทประพันธ์เรื่อง “เงา” เขียนโดย ทมยันตี เรื่องราวเกี่ยวกับคนดีและคนชั่ว ที่ยมบาล จะเป็นผู้ตัดสินและลงโทษ 
กำกับโดย ภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์ และ บรรจง สินธนามงคลกุล 
เจ เอส แอล สร้างสรรค์ให้กับสถานีช่อง 7

พิธีกร/นักแสดง

ผู้แสดงนำ         
เคลลี่ ธนพัฒน์,มรกต กิตติสาระ,รังสิต ศิรนานนท์,วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร,
เดือนเต็ม สาลิตุล