มุกมังกร

2541

เป็นเรื่องที่นำมาจากหนังสือ “The Dragon’s  Pearl”  แต่งโดย สิรินทร์  พัธโนทัย  ที่เขียนขึ้นจากชีวิตจริงของเธอ  ที่เธอและพี่ชาย ต้องถูกส่งตัวไปอยู่เมืองจีนในฐานะ “ตัวประกันทางการเมือง”  ในยุคของจอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม  ของไทย และ โจว เอิน ไหลของประเทศจีน 

เป็นการร่วมทุนสร้างระหว่าง  เจ เอส แอล  ของไทย และ บ. ปักกิ่ง เทียน ฉิน ของจีน  ถ่ายทำในประเทศไทย และ ประเทศจีน  และฉายในหลายมณฑลของจีน
กำกับโดย  เฉินลี่  ร่วมกับ  ฉลวย  ศรีรัตนา 

พิธีกร/นักแสดง

ผู้แสดงนำ                     
เหมียว ยี ยี่ /  เฉา เว่ย อี่ /  หวังไข่ / อภิชาติ  หาลำเจียก /  เดือนเต็ม  สาลิตุล / โกวิท  วัฒนกุล / รุจน์  รณภพ / อดุลย์  ดุลยรัตน์ / ชุมพร  เทพพิทักษ์ /
ด.ญ.สกุลรัตน์  ใจซื่อ  / ด.ช.อภิรักษ์  โดเรียน