The Symptom เกมหมอยอดนักสืบ

2554

รายการแข่งขันที่ผู้แข่งขันเป็นนักศึกษาแพทย์ ปี 3-4  ที่ต้องแข่งขันเพื่อวินิจฉัยโรคจากเคสตัวอย่างให้สำเร็จ บริษัท  Group M เป็นเจ้าของ  Format

พิธีกร/นักแสดง

พิธีกร               
สัญญา  คุณากร  และ  นายแพทย์สันต์   ใจยอดศิลป์