งาน Event รวมถึง Advertising ผลิตภัณฑ์ของ Samsung อาทิเช่น 
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy Note4

ที่ทาง JSL ได้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน Creative ไว้อย่างสวยงาม