มหาวิทยาลัยรังสิต

วิดีโอออนไลน์: คุณคือคนนั้น คนที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต
วัตถุประสงค์เพื่อตั้งคำถาม เพื่อสร้างความตระหนักถึงวัยรุ่นยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า คุณ คือคนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ โดยภายในวิดีโอจะเป็นการปลุกใจให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อที่จะเป็นความหวังของอีกหลายล้านชีวิตที่กำลังจะลืมตาขึ้นมา เป็นความหวัง เป็นอนาคตของประเทศชาติ

วิดีโอออนไลน์: วันนี้เราอาจยังไม่ใช่คนที่ดีที่สุด แต่... มหาวิทยาลัยรังสิต
ภายใต้แนวคิดที่ว่า อยากเริ่มต้นเดิมตามรอยเท้าพ่อ ไม่ยาก แค่ต้องเริ่ม "เปลี่ยน" โดยในวิดีโอจะนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่เราสามารถเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ง่ายๆ ด้วยการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวเรา อาทิเช่น การมีน้ำใจให้คนรอบตัว ไหว้ผู้ใหญ่ ตั้งใจเรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้าถาม รู้จักขอบคุณและขอโทษ วันนี้เราอาจยังไม่ใช่คนที่ดีที่สุด แต่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุกให้ดูเป็นตัวอย่าง เราเปลี่ยน ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เพื่อตัวเรา เพื่อพ่อหลวง เพื่อประเทศชาติ