Read For The Blind

ภาพยนตร์โฆษณา: โครงการ อ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด (30 วินาที)
เพื่อสร้างการรับรู้ และ เชิญชวนประชาชนร่วมกันอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดผ่านแอพพลิเคชั่น Read for the blind

คำโฆษณา
คุณอาจเห็นเป็นเพียงภาพสีดำธรรมดา แต่สำหรับคนตาบอด นี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิต
มาร่วมกันอ่านหนังสือให้คนตาบอด ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “Read for the Blind” android และ IOS