สืบสานสุนทราภรณ์

June 16, 2017
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และภริยา ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก ชมละครเวทีรอบปฐมฤกษ์ (กาล่า) “ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล” ลำดับที่ 6 ร่วมด้วยอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ , ลาวัลย์ กันชาติ, จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี, วัชระ แวววุฒินันท์ และรติ พันธวี เพื่อสืบสานงานเพลงสุนทราภรณ์ ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ลำดับภาพ จากซ้ายไปขวา
1.วัชระ แวววุฒินันท์
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
2. อติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
กรรมการ และเลขาธิการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี
3. ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก
ภริยา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
4.พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
องคมนตรี และประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
5.ลาวัลย์ กันชาติ ประธาน บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
6.จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
7.รติ พันธวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
share
ข่าวที่เกี่ยวข้อง