D-มีดี

2564
เต็มอิ่มกับสารคดี ดีๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เริ่มเวลา 18.00 น. ด้วยรายการ `D-มีดี รายการใหม่!` ที่ลดช่องว่างระหว่าง คนทั่วไป กับคนพิการ เต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทย ที่จะทำให้คุณประทับใจในความพยายามของพวกเขา เวลา 18.25 น. สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ `"อาหารบันดาลใจ"` ช่วยแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ สร้างแนวทางความมั่นคงทางอาหาร และเวลา 18.50 น. รายการสารคดีจีน เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 เริ่มวันเสาร์ที่ 3 เมษายนนี้
พิธีกร/นักแสดง
ภัทรมน - พิธีกรคนหูหนวก
วรปรัชญ์ - พิธีการคนหูหนวก
วัชรินทร์ - พิธีกรคนหูหนวก
ธัญวิชญ์ - พิธีกรดำเนินรายการ
นุชริน - ล่ามภาษามือ